შპს თბილსერვის ჯგუფი
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი

კახეთის გზატკეცილი N67 (ცენტრალური ოფისი)
ბელიაშვილის ქ. N119-121 (ფილიალი)

ტელეფონი

ცხელი ხაზი 2619050
კანცელარია 2611927
საყოფაცხოვერბო ნარჩენების მართვის სამსახური 2611918

ელ-ფოსტა

info@tbsg.ge

პოლიგონი