შპს თბილსერვის ჯგუფი
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

შპს “თბილსერვის ჯგუფმა“  საგაზაფხულო გამწვანებითი სამუშაოების ფარგლებში მზიურის პარკში 300 ძირი კვიდო დარგო. შპს “თბილსერვის ჯგუფი“ დედაქალაქის მასშტაბით 10 ცენტრალური პარკის მოვლა-პატრონობას ახორციელებს.
#თბილისი2017