შპს თბილსერვის ჯგუფი
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ დედაქალაქის მასშტაბით შადრევნების მორეცხვით სამუშაოებს ახორციელებს. მორეცხვითი სამუშაოები იმ შადრევნებს უტარდება, რომელთა რეაბილიტაციაც უკვე დასრულებულია. აღნიშნული შადრევნების ჩართვა კი ავზების ავსების შემდეგ მოხდება. „თბილსერვის ჯგუფმა“ მის მოვლა-პატრონობაში არსებული შადრევნების რეაბილიტაცია 2017 წლის დასაწყისში დაიწო. #თბილისი2017