შპს თბილსერვის ჯგუფი
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია